Lundabor bör fortsätta koka vattnet

Publicerad:
Uppdaterad:

Lund. Miljöförvaltningen i Lund och VA Syd rekommenderade även på lördagen invånarna i Lund att fortsätta koka sitt dricksvatten.

Visserligen har stängningen av en fyra kilometer lång huvudledning resulterat i en sjunkande bakteriehalt i vattnet men VA Syd vågar ännu inte blåsa faran över.

Rekommendationen gäller de boende i Lunds tätort och de omkringliggande samhällena, sammanlagt drygt 80 000 personer. Nästa provresultat väntas sent på söndagseftermiddagen.

TT

Publicerad: