Gamla avlopp ska renoveras snabbare

Publicerad:
Uppdaterad:

Miljökrav. Det finns alldeles för många dåliga gamla avlopp runtom i landet, och ombyggnaden går inte snabbt nog. Nu får kommunerna stöd för att fler husägare ska förmås fixa till sina dåliga miljösamveten.

– Vi har gett ut en vägledning för kommunerna som ska hjälpa dem att få tillsynen att fungera bättre, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Syftet med den tjocka luntan som nu sprids till alla kommuner är att hjälpa dem att bli mer effektiva och korta handläggningstiderna. Dessutom ska kommunernas tillämpning av lagreglerna bli mer enhetlig.

Runt om i landet finns omkring 700 000 gamla enskilda avlopp. Cirka hälften av dem bedöms vara i behov av ombyggnad, eftersom de kan skada miljön och förorena grundvatten.

– Nu är ombyggnadstakten 1-2 procent per år. Men det är sagt att den måste ökas till 5 procent per år, säger hon.

Dyr historia

När Havs- och vattenmyndigheten för ett par år sedan fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att snabba på takten så var en enklare, mer enhetlig hantering ett av förslagen. Men också juridiska och ekonomiska styrmedel.

– Det blev stor uppmärksamhet för idén om ekonomiska styrmedel, som kallades "avloppsskatt". Den ligger hos miljö- och energidepartementet nu, säger hon.

Fast för husägaren blir avloppsbygget ofta en dyr historia. Det kostar ofta runt 100 000 kronor, ibland mer. Det gör förstås att det kan vara lite si och så med husägares vilja att sätta igång och bygga om.

– Det kostar mycket, och man ser oftast inte problemet själv med övergödning och förorenade brunnar. De som har kommunalt avlopp betalar en viss del för tillsyn och skötsel. Men den som har enskilt avlopp betalar inget. Tvärtom är det så att den som har sämst avlopp också betalar minst, säger Margareta Lundin Unger.

Avloppsproblemen ser dock ganska olika ut i landet.

– Förutsättningarna skiljer. I exempelvis Bohuslän är det berggrund och ont om grundvatten. På många håll längs Ostkusten flyttar folk ut permanent till gamla sommarstugeområden i skärgården, säger hon.

Svårt i mindre kommuner

Fast särskilt för mindre kommuner blir kraven på snabbare åtgärder svåra att uppfylla. Torbjörn Mattsson är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Norrtälje.

– Vi är den kommun i landet som har klart mest enskilda avlopp, 33 000 fastigheter ligger utanför kommunalt VA, och 24 000 av dem har markbaserade avlopp. Om vi ska klara en åtgärdstakt på 5 procent per år innebär det 1 200 ärenden om året. Vi har tre personer som jobbar med det här i Norrtälje kommun, det är tveksamt om vi hinner med det som krävs, säger Torbjörn Mattsson.

Sara Zanders är miljöhandläggare i mellersta Bohuslän, ett samarbete mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekil, tre mindre kustkommuner. Hon tror att det finns goda chanser att nå myndigheternas mål.

– Totalt har vi ungefär 8 500 enskilda avlopp i de tre kommunerna, både gamla och nya. Vi inventerar årligen 400 och de som behövs göras något åt åtgärdas.

Hon tror man kan klara "betinget":

– Vi ligger på ungefär fem procent i inventeringen. Vi hoppas kunna nå målet som är uppsatt till 2020. Vi är tre, en i varje kommun som jobbar särskilt med det här. Dock inte på heltid.

TT

Publicerad: