Jämställdhet ger bättre sex

Publicerad:
Uppdaterad:

Hälsa. Ju mer papporna tar hand om barnen, desto nöjdare blir mammorna med sina sexliv. Männen, däremot, föredrar när ansvaret delas lika.

Män kan ta merparten av ansvaret för barnen utan att förhållandet påverkas negativt. Sådana par, där mannen håller i ratten vad gäller att ta hand om barnen och annat har lika mycket sex och är nästan lika nöjda som helt jämställda förhållanden.

Faktum är att kvinnor är som mest nöjda med sina sexliv när deras partner tar det största ansvaret för barnen.

Det konstaterar forskare vid Georgia State University efter att ha analyserat svaren från 900 heterosexuella par som ingick i en större studie, Marital Reletionship Study (MARS).

Männen, däremot, är som allra nöjdast - både med förhållandet i allmänhet och sexlivet i synnerhet - när ansvaret för hem och barn delas ungefär lika.

– Våra fynd visar att det finns få, om ens några nackdelar med att mannen tar stort ansvar för barnen. En annan slutsats är att det är viktigt för män att vara en engagerad pappa. Om så inte hade varit fallet, skulle vi inte se så hög tillfredsställelse bland dessa par, säger Daniel L- Carlson, en av forskarna bakom studien som nyligen presenterades vid American Sociological Associations möte i Chicago.

Forskarna ska nu försöka ta reda på v a d det är i jämställdheten som paren uppfattar så positivt.

TT

Publicerad: