Sjukskrivna ska slippa ekonomisk smäll

Politik. Sjukskrivna som ansökt om förlängd sjukpenning ska inte drabbas av att förlora ersättning "retroaktivt" om Försäkringskassans beslut blir negativt.

Det är innebörden i ett nytt lagförslag från regeringen.

Ändrade handläggningsrutiner hos Försäkringskassan från den första november 2016 har ökat risken för obehagliga överraskningar för sjukskrivna som lämnat in nytt läkarintyg för att få sin sjukpenning förlängd. Den risken vill nu regeringen minska genom ett snabbt framtaget lagförslag.

– Sjukförsäkringen ska vara trygg och transparent, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

"Inte vara orolig"

Försäkringskassans ändrade rutiner har inneburit att sjukpenningen bara i begränsad omfattning kan betalas ut när ett förlängningsärende utreds och under den så kallade kommuniceringstiden, då myndigheten informerar den sjukskrivne om sina överväganden och ger den berörde möjlighet att yttra sig.

Konsekvensen kan bli att en sjukskriven som utgår från sin läkares bedömning och därmed inte återgår till arbete eller skriver in sig som arbetssökande kan bli utan sjukpenning, lön eller a-kassa i flera veckor.

– Den sjukskrivne som lämnar in ett nytt läkarbetyg ska inte behöva vara orolig för att utan förvarning få besked om att man inte får några pengar, säger Strandhäll.

Två domar

Försäkringskassan ändrade sina rutiner i höstas efter två kammarrättsdomar. I det ena fallet hade den sjukskrivna lämnat in ett läkarintyg för perioden 13 juni -13 september 2011. Försäkringskassan fann dock att kvinnan inte var berättigad till sjukpenning från den 8 augusti, vilket hon meddelades först den 29 augusti.

Lagförslaget innebär att sjukskrivna ska få behålla sjukpenning fram till att ett negativt beslut meddelats, om det inte varit uppenbart att skäl för fortsatt sjukpenning saknas. En konsekvens kan bli att personer får sjukpenning under ett antal dagar, trots att Försäkringskassan kommer fram till de inte har rätt till ersättning.

Strandhäll uppger att man måste väga av vad som är rimligt för den enskilde.

– Att hamna i en situation där man ett antal veckor eller till och med månader tillbaka står helt utan ekonomisk ersättning, det är en situation som för den enskilde är orimlig, säger hon.

TT

Publisert: