Nioåringar jobbar för kriminella

Publicerad:

Brott. Våldet har blivit grövre och polisen beskriver läget i särskilt utsatta områden som akut.

Där används barn för att transportera narkotika och vapen åt kriminella

– Det är kriminella som regerar i de här områdena, säger Linda Staaf vid polisens Nationella operativa enhet.

I polisens nya rapport om utsatta områden står bland annat att det förekommit att äldre kriminella använder barn i nioårsåldern för att transportera vapen och narkotika.

Tonåringar har också både fallit offer för och utfört skjutningar i gängkonflikter.

Kriminell arbetsförmedling

– Gruppen som är i 15-25-årsåldern står för våldskapitalet. Men sedan finns det en stor riskgrupp, barn upp till 15-årsåldern, som riskerar att bli kriminella av att vistas i den här miljön, säger Staaf.

I rapporten nämns att äldre, tongivande brottslingar fungerar som "en kriminell arbetsförmedling", som sätter de unga i sysselsättning.

Staaf uppger att trångboddheten i områdena är utbredd, vilket gör det lättare för gäng att rekrytera ungdomar.

Enligt polisen pågår en handel med hyreskontrakt som kan innebära att flera familjer bor i samma lägenhet. Effekten blir att ungdomar undviker att vara hemma.

Grövre våld

Narkotikahandeln anses som mest problematisk och pekas ut som grundorsaken till våldsamma gängkonflikter. Tröskeln för att använda våld är lägre än tidigare.

– Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda, säger Staaf.

I de 61 områden som polisen klassar som utsatta finns omkring 5 000 kriminella som är aktiva i runt 200 nätverk.

Områdena präglas av hög kriminalitet och social utsatthet. Andelen sysselsatta är strax under 50 procent och missnöjet med samhället stort.

Av de 61 områdena klassas 23 som särskilt utsatta. Det är åtta fler än i den förra rapporten från 2015.

Läget "akut"

Ytterligare sex områden löper en överhängande risk att hamna bland de 23.

– När vi bedömer ett område som särskilt utsatt anser vi att läget är akut, säger Linda Staaf.

I särskilt utsatta områden har det, enligt polisens definition, byggts upp parallella samhällsstrukturer med alternativ rättskipning.

Genom hot, våld och skadegörelse pressas affärs- och butiksägare att köpa beskydd eller till att överlåta sina verksamheter till underpriser. De kriminella statuerar återkommande sin makt genom att öppet ta saker i affären eller äta gratis på lokala restauranger, enligt rapporten.

Förtroendet för rättsväsendet är lågt och få vågar tala med polisen.

Problem med extremism

Ingripanden mot tongivande kriminella kan leda till upplopp. Polisen konstaterar dessutom att bostadsområden, oftast miljonprogramområden, är geografiskt isolerade med få "reträttvägar". Gångbroar används frekvent idag av kriminella ungdomar för att kasta sten på förbipasserande bilar, står det i rapporten.

De särskilt utsatta områdena brottas även med extremism.

"Närvaron av återvändare, sympatisörer till terrorgrupper som Islamiska Staten, IS och al-Shabaab och representanter för salafistiskt inriktade moskéer bidrar till spänningar mellan dessa grupper och andra boende i utsatta områden", står det i rapporten.

Pågått länge

Trots den dystra bilden så bedömer Staaf inte att läget generellt försämrats sedan förra rapporten. Däremot har kunskapen om områdena ökat.

– Men i några fall bedömer vi faktiskt också att läget har försämrats jämfört med tidigare, säger Staaf.

Hon uppger att den alternativa samhällsordningen har byggts upp under decennier och att de nu utmanar det demokratiska systemet och rättsskipningen.

– Det här har inte skett över en natt, säger hon.

TT

Publicerad: