Inrikes

BO: Stöd till barn som flytt brister

INRIKES

Samhälle. Sverige brister när det gäller att ge barn som flytt stöd i asylprocessen. Det uppger barnombudsmannen (BO) som nu släpper sin årsrapport i vilken 600 barn på flykt har intervjuats.

Asylprocessen och den långa väntan beskrivs av barnen som svår och plågsam, enligt BO. Vissa anser inte att utredningssamtalen varit anpassade till att de är barn - de har inte förstått frågorna och inte känt sig trygga. Barn berättar också om otrygga boenden och om uppbrott som påverkat skolgången.

Det framgår inte hur stor andel av de intervjuade barnen som upplevt brister. Vissa har också varit positiva till sin asylutredning, skriver BO.

Myndigheten hävdar vidare att åldersuppskrivningar sker "skönsmässigt", det vill säga på ett subjektivt sätt och utan tillgång till alla fakta. Myndigheten är kritisk till detta och framhåller att beslut som får stora konsekvenser kräver en objektiv bedömning med tydliga kriterier.

Barn beskriver i rapporten också lång väntan på att få en god man, ibland upp till sju månader.

Rapporten, med förslag på hur barn som flytt ska få sina mänskliga rättigheter säkerställda, lämnas i dag till barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

2015 ökade antalet asylsökande till EU och Sverige kraftigt. En stor andel var barn. I Sverige saknade hälften av alla barn som kom vårdnadshavare.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes