RÅ granskar dödsfall vid polisingripande

INRIKES

Brott. Riksåklagaren (RÅ) ska titta närmare på fallet där en man dog vid ett polisingripande på en psykiatrisk klinik i Västerås i december 2014.

Först lades en utredning om tjänstefel ned. Den återupptogs sedan med rubriceringen vållande till annans död, men lades sedan ner en andra gång i april.

RÅ ska nu gå genom material om det uppmärksammade fallet.

"Oberoende av vilken slutsats en genomgång av handlingarna leder fram till, är det viktigt att jag får möjlighet att på ett tydligt sätt förklara vilka bedömningar som ligger bakom de beslut som fattas", säger riksåklagare Anders Perklev, enligt ett pressmeddelande. 

TT