Lena Ek utsedd till ESS-samordnare

INRIKES

Forskning. Sveriges tidigare miljöminister Lena Ek (C) har utsetts till regeringens samordnare för forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.

"Med en samordnare stärks samordningen och medvetenheten om ESS-projektet både i Sverige och internationellt. Syftet är att uppnå regeringens målsättning att utveckla högkvalitativa och väl utnyttjade forskningsinfrastrukturer i Sverige som också skapar mervärde för det övriga samhället", säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, enligt ett pressmeddelande.

ESS är under byggnation och väntas vara helt färdigbyggt 2025. Anläggningen kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla när den står klar.

Lena Ek var miljöminister i Alliansregeringen 2011-2014, och lämnade riksdagen sommaren 2015. Nu är hon ordförande för Södra skogsägarna.

TT