Mer digital tillvänjning i förskolan

INRIKES

Skolan. Barn i förskolan och elever i skolan ska förberedas bättre på livet i det digitaliserade samhället, föreslår Skolverket. Det kan exempelvis handla om digital teknik för hushållsapparater, trafikljus och kameror.

"Vi vet att många förskolor redan idag arbetar med att låta barnen möta digitala verktyg som ett inslag i förskolans verksamhet. Med vårt förslag vill vi att alla förskolor ska arbeta med dessa frågor. Det är viktigt för likvärdigheten", säger Christian Magnusson, undervisningsråd på Skolverket, i ett uttalande på myndighetens sajt.

Det är upp till regeringen att besluta om skolverkets förslag till ändringar i förskolans läroplan.

TT