Jämställdhetsplaner saknas i staten

INRIKES

Politik. Flera svenska myndigheter saknar en aktuell jämställdhetsplan eller har inte redovisat hur de arbetar för jämställda löner. Därmed lever de inte upp till lagens krav. Enligt diskrimineringslagen ska en jämställdhetsplan upprättas vart tredje år.

Det visar en pågående granskning som diskrimineringsombudsmannen (DO) gör och som den fackliga tidningen Publikt har tagit del av.

Hittills har DO gått igenom 41 av de 190 myndigheter som ska granskas. Åtta myndigheter klarar sig utan anmärkning, däribland Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten och Kriminalvården.

Två myndigheter saknar aktuell jämställdhetsplan: Allmänna reklamationsnämnden och Datainspektionen.

– Det är inte bra naturligtvis, det borde ha gjorts. Det är bara att skämmas, säger Vilhelm Andersson, tillförordnad administrativ chef på Data­inspektionen, till Publikt, och berättar att myndigheten håller på med att "renovera" sin plan.

Ytterligare 13 myndigheter - bland dem Skatteverket, regeringskansliet och Polismyndigheten - lever inte upp till lagkravet och 18 myndigheter har fått rekommendationer om bättring.

TT