Separerade badtider bra ibland

INRIKES

Samhälle. Har Malmö och Stockholms stad följt diskrimineringslagen när de infört särskilda kvinnotider på sim- och idrottshallar?

Nja, blir svaret från Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utträtt frågan och konstaterar att könsseparerade simhallstider kan vara diskriminering.

DO anser att kommunernas åtgärder i vissa fall går för långt i förhållande till vad diskrimineringslagen medger.

"Utgångspunkten i lagen är likabehandling oavsett kön och därför ska det här undantaget tolkas och tillämpas restriktivt", säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet i ett pressmeddelande.

Samtidigt gör DO bedömningen att det finns undantag. Ett exempel är kvinnosimmet på Tenstas och Skärholmens sim- och idrottshallar där syftet med särskilda tider för kvinnor är att öka simkunnigheten och möjliggöra för kvinnor att vistas i simhallen som på grund av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta.

TT