Politik i luften inför påvebesök

Påvebesök. Påven landar på svensk mark för att uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen under ett historiskt möte. Men världspolitiska frågor lyftes också när svenska värdarna mötte pressen - i ett Lund som laddar upp för besöket in i det sista.

Stora delar av Lund och Malmö är sedan länge avspärrade när påve Franciskus landar i Sverige. Rejäla staket syns så långt ögat når för den som rör sig i området runt Lundagård. I staden har 60 bajamajor placerats ut. Storbildsskärmar är uppsatta. Flera informationstorn har byggts. Polisen övar och förbereder, i ett slags säkerhetsgenrep inför påvens ankomst.

Totalt ska runt 500 journalister bevaka påvens besök.

– Det snurrar lite olika tankar i huvudet just nu. Men det som är mest tydligt är att det här mötet är så stort och historiskt att det finns intresse för det i hela världen, säger Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, till TT.

"Stort"

Pressträffen med Svenska kyrkans ärkesbiskop Antje Jackelén och Anders Arborelius var ett slags avstamp för många journalisters mer intensiva bevakning. Arborelius sade att påvens val av "lilla Sverige" för att uppmärksamma 500-årsminnet för reformationen var överraskande. Valet kan ha att göra med harmonin som råder mellan olika kristna kyrkor i Sverige, tror han.

– I ett sekulärt samhälle som vårt är det viktigt att arbeta tillsammans, sade han och nämnde också harmonin mellan olika religioner i Sverige.

Att få vara med om det ekumeniska mötet är stort för vår generation, konstaterar Jackelén.

– En motkraft i en värld där så mycket snarare går mot splittring och polarisering. Det är ett hoppets tecken, säger hon till TT.

Klimatförändringar och migration

Men även mycket utanför religionens värld kom upp på den välbesökta pressträffen.

Ärkebiskop Jackelén talade om att världen har många utmaningar i dag, som klimatförändringar och migration. Hon fick en fråga om den "progressiva" Svenska kyrkan kontra den katolska kyrkan.

– När jag besökte påven berörde jag både kvinnofrågan och HBTQ-frågan, sade hon och berättade att påven har uppmärksammat löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

TT: På vilka områden är det svårast att mötas mellan lutheraner och katoliker?

– Det beror väl på vad man vill diskutera. Om det handlar om att tillsammans ta hand om flyktingar så finns det inga som helst problem. Men handlar det om homosexualitet så får man nog ganska många olika synpunkter, säger Jackelén och förklarar att det inte finns tid till direkta samtal med påven där bland annat den frågan kan dryftas.

Möjlig gemenskap

Under pressträffen fick biskop Arborelius en fråga om de uppmärksammade fallen av övergrepp på barn inom katolska kyrkan. Han nämnde då att det även har funnits några sådana i fall i Sverige och att det är "fruktansvärt".

– Vi försöker förhindra att sådana saker händer.

Svenska kyrkan står som värdar, i samarbete med katolska kyrkan i Sverige, för det ekumeniska mötet mellan Vatikanen och Lutherska världsförbundet - som bland annat mynnar ut i såväl gudstjänst som ett event för storpublik i Malmö arena - och vill visa att gemenskap är möjligt trots olikheter.

– Jag hoppas att det blir en dag som verkligen ger människor hopp. Och att de som är med i arenan går därifrån och tänker "ja, det är ändå lönt att kämpa för det goda och omsätta hopp i handling".

TT