Inrikes

Åtalade för andeutdrivning frias

INRIKES

Borås. Fyra personer som åtalats för att ha utsatt en flicka för omfattande kränkningar vid utdrivning av påstådda andar frias i dag på samtliga åtalspunkter av Borås tingsrätt.

Kammaråklagare Daniel Larsons tolkning av domen är att tingsrätten framförallt saknar kompletterande bevisning som ger tillräckligt stöd åt flickans berättelse. Själv anser åklagaren att en sådan stark stödbevisning finns.

I ett uttalande på åklagarmyndighetens hemsida säger Larson att han ska gå igenom domen för att se om det finns skäl att överklaga till hovrätten.

Enligt åklagaren ansåg föräldrarna att flickan, då 11-12 år, var en häxa. Flickan har berättat att hon blivit bränd med en kniv, fått håret avrakat, tvingats fasta, inte tillåtits sova och utsatts för olika riter.

Flickans pappa och dåvarande styvmamma åtalades för grov fridskränkning, grov misshandel och olaga frihetsberövande. Två pastorer var åtalade för bland annat misshandel. Nu frias samtliga.

Tingsrätten anser att det finns omständigheter som talar för att flickans berättelse om vad som hänt stämmer, men finner också argument för motsatsen. Man pekar bland annat på att hon inte sagt något om händelserna förrän ganska långt efteråt, och att hon kan ha påverkats av att ha sett videoinspelningar från religiösa sammankomster på internet.

Rättens slutsats är att flickans berättelse inte är stark nog för att fälla de åtalade mot deras nekande.

Övrig bevisning, till exempel ett ärr på flickans arm, liksom de vittnesmål som lärare och socialsekreterare gett, anses inte heller ge det stöd åt flickans berättelse som skulle krävas för en fällande dom.

En av nämndemännen anser dock att flickans berättelse är trovärdig och kommer till slutsatsen att hon varit utsatt för grov fridskränkning.

Nämndemannen vill döma flickans tidigare styvmamma till fängelse i två år, pappan till fängelse i ett år och de två pastorerna till fängelse i en månad vardera. Nämndemannen anser också att flickan bör få drygt 300 000 kronor i skadestånd.

Pappan och styvmamman har sin bakgrund i Kongo-Kinshasa, där det enligt åklagaren inte är ovanligt att föräldrar tror att deras barn blivit förhäxade.

Borås tingsrätt skriver i sin dom att "olika former av andeutdrivning eller exorcism inte torde vara sällsynt varken inom frikyrkorörelsen i Sverige eller inom den katolska kyrkan internationellt". Religionsutövandet begränsas dock av olika lagar, exempelvis brottsbalken, konstaterar rätten.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes