Inrikes

Utländska kvinnor ska orienteras mer

INRIKES

Stockholm. Regeringen vill ge bättre stöd till så kallade kärleksinvandrare, skriver ministrarna Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag i Svenska Dagbladet. Kärleksinvandrarna - enligt statsråden kvinnor som flyttar till Sverige för att gifta sig med svenska män - ska erbjudas samhällsorientering. Det är regeringens första åtgärd för att undvika att många kvinnor råkar illa ut eller hamnar i isolering.

Förslaget beräknas kosta 40 miljoner kronor att genomföra.

– Tanken är att kvinnor som kommer till Sverige så fort som möjligt ska lära sig svenska, förstå hur landet fungerar och vilka värderingar som styr i form av jämställdhet, rättigheter och skyldigheter. På det sättet ska vägen till arbetsmarknaden underlättas, säger jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP) till TT.

En del av kvinnorna utsätts för våld. För den gruppen kan det vara särskilt viktigt att få veta vilket skydd man har rätt till från samhället, menar ministern.

– Redan i dag finns hjälp att få. Det är bara det att kvinnorna är isolerade i hemmen och luras av sina partners om vad som gäller. De är därför ofta rädda för att söka hjälp, säger Sabuni.

Fler åtgärder har utretts, men regeringen avvaktar med att ta ställning tills förslagen har granskats av remissinstanserna.

Utredningen var starkt kritisk mot den regel som innebär att kvinnan riskerar utvisning om förhållandet med mannen bryts inom två år. Regeringens utgångspunkt är att regeln fungerar.

– Det finns vissa kriterier som är otidsenliga och oacceptabla, men det inte aktuellt att avskaffa tvåårsregeln. Det handlar eventuellt om att se över de texter om hur den ska tolkas när en kvinna har utsatts för våld.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes