Inrikes

Självmordskunskap på skolschemat

INRIKES

Stockholm. Stockholms högstadieskolor blir först ut att få "självmordskunskap" på schemat. Med en ny metod är förhoppningen att antalet självmord bland unga ska minska med hälften.

– Det är absolut ingen omöjlighet, säger professor Danuta Wasserman.

Genom att lära unga att upptäcka psykisk ohälsa och träna dem i att hantera svåra känslor går det att halvera antalet självmordsförsök bland ungdomar, visar en banbrytande studie som nyligen publicerades i Lancet.

Metoden är utvecklad vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet i Solna.

– Den går ut på att ge ungdomarna verktyg för att själva upptäcka tecken på psykisk ohälsa, både hos sig själva och andra, säger professor Danuta Wasserman, chef för NASP, till TT.

Svart år

I Sverige har antalet självmord bland vuxna minskat de senaste decennierna. Men inte i åldersgruppen 15-24 år. Bland dem har antalet självmord varit relativt konstant eller till och med ökat något. År 2013 var ett ovanligt svart år då 151 barn eller ungdomar tog sina egna liv, enligt Socialstyrelsens statistik.

Ett stort problem är att det har saknats kunskap om vilken strategi som är bäst för att förebygga självmord bland ungdomar. Man har helt enkelt inte vetat hur man ska göra.

Minskade med hälften

Den nya metoden går ut på att med hjälp av korta föreläsningar, affischer i klassrummen och en broschyr träna eleverna att känna igen psykisk ohälsa. De får också delta i rollspel där de får pröva sina känslor och lära sig hantera olika svåra livssituationer, som man vet kan leda till självmordsbeteenden.

– Hälften av alla självmord bland unga har "banala" orsaker, som en graviditet eller liknande. Det vill säga något som går att hitta utvägar ifrån och som tillhör normala skeenden i livet, men som dessa ungdomar inte vet hur de ska hantera.

Forskarna har nu testat metoden bland drygt 2 700 skolelever i tio olika EU-länder, dock inte Sverige. Skolorna lottades till att antingen få testa metoden eller till att ingå i en kontrollgrupp bestående av nästan 3 000 elever.

Stockholm först ut

Ett år senare visade det sig att antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med självmordsplaner endast var hälften så många bland de elever som gått utbildningen, jämfört med kontrollskolorna.

Danuta Wasserman tror att även antalet självmord kan minskas med hälften.

– Man vet att allvarliga självmordsplaner och självmordsförsök är den största prediktorn för ett senare självmord.

Högstadieskolor i Stockholms län blir först ut att få testa metoden, tack vare pengar från landstinget.

– Men först ska vi anpassa den till svenska förhållanden. Sedan ska vi testa den i mindre skala, för att kontrollera att den verkligen fungerar i Sverige också.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes