Inrikes

Kritik mot FRA-spaning för polisen

INRIKES

Stockholm. Datainspektionen är kritisk till regeringens förslag att såväl den öppna polisen i form av Rikskriminalpolisen (RKP), liksom Säpo, ska få tillgång till signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA).

Det är inte tillräckligt utrett om RKP:s behov "väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten", skriver Datainspektionen i ett remissvar.

Myndigheten utesluter dock inte att RKP har tillräckliga skäl.

Säpos behov ifrågasätts inte.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes