Unikt fall av lassafeber i Göteborg

INRIKES

Medicin. För första gången har en patient med blödarfeber diagnostiserats i Sverige. Personen, som vårdas på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, hålls isolerad i väntan på transport till specialvård i Östergötland.

Patienten, en kvinna, insjuknade i lassafeber - som påminner om ebola - efter att ha rest runt i Västafrika.

– Patienten är på bättringsvägen men kommer att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de rutiner vi har när det gäller allvarliga sjukdomar som den här formen av blödarfeber, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, till TT.

Liten smittorisk

Enligt Peter Ulleryd är risken ytterst liten för att smittan ska spridas vidare i Sverige. Som en säkerhetsåtgärd har också smittspårning inletts bland patientens familjemedlemmar och den sjukvårdspersonal som varit i nära kontakt med henne.

– Vi har hittills inte funnit något som tyder på att någon annan ska ha smittats, säger Peter Ulleryd.

Lassafeber är en akut hemorragisk feber (blödarfeber) som orsakas av lassavirus. Enligt statsepidemiologen Anders Tegnell är lassafeber dock inte alls i samma klass som ebola.

– Det är mycket ovanligt att den smittar vidare till en annan människa. Men den är definitivt en av de farligaste infektionssjukdomarna, säger han till TT.

TT: Hur bedömer du risken för att smittan sprids vidare?

– Som mycket liten. Vi upptäckte sjukdomen snabbt och i Göteborg verkar man ha vidtagit alla de rätta åtgärderna, bland annat genom att man kartlagt patientens kontakter.

Små möss

Normala sociala kontakter som handslag smittar inte, men vid direktkontakt med blod eller andra kroppsvätskor finns en viss risk för smittöverföring. Det är också anledningen till att patienten nu flyttas till Linköping.

– Risken att smittas är högre i vårdsituationen, med kroppsvätskor och risk för stickskador, säger Anders Tegnell.

Till skillnad från ebola finns lassafeber "hela tiden" i Västafrika, där den vanligaste smittbäraren är små möss.

TT: Hur upptäcktes smittan?

– Det skickades prover till Folkhälsomyndigheten där vi ganska snart misstänkte vad det handlade om.

TT