Polis ska "frigöra" asylplatser

INRIKES

Migration. Migrationsverket ska få begära hjälp av polisen för att tvinga ut asylsökanden som fått avslag från verkets boenden.

Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Lagändringen föreslås träda i kraft i april nästa år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i en skriftlig kommentar . Syftet med den är att "frigöra" platser på Migrationsverkets asylboenden.

"De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför förmås att lämna dessa", säger Johansson.

Migrationsverket kommer, om förslaget blir verklighet, att kunna begära så kallad handräckning från polisen. Det kan bli aktuellt när verket inte på egen hand kan få personer som inte längre har rätt till plats på boende att lämna rum för andra.

TT