Kräver afghanskt svar om återtagande

INRIKES

Migration. Regeringen kräver raka besked från Afghanistan efter parlamentets nej till att godkänna avtalet om återtagande av personer som tvångsutvisas från Sverige.

Läget är oklart, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Vi behöver klara och auktoritativa besked från den afghanska regeringen, säger Johansson.

Johansson gör ett försök öga mot öga på tisdag, när Afghanistans vice utrikesminister Hekmat Karzai besöker Sverige. Parlamentets nej kom mycket överraskande för den svenska regeringen.

– Den fråga jag ska ställa är om det på något sätt påverkar Afghanistans agerande när vi begär återsändande. Hittills har vi inte sett det, säger Johansson.

Han säger att även om det skulle vara så att Sveriges bilaterala avtal med Afghanistan har stoppats så finns ändå det ramavtal, eller viljeförklaring, om återtagande som EU tecknade med landet ungefär samtidigt i oktober.

Måste godkänna?

Enligt obekräftade uppgifter kan det dock vara så att också den överenskommelsen, med EU, måste godkännas av parlamentet. Det har inte skett ännu.

Sveriges avtal med Afghanistan beskrevs som en stor framgång när det blev klart. Afghanistan åtog sig att ta emot även personer som utvisas med tvång från Sverige, efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Det kan röra sig om flera tusen personer. I oktober hade över 800 afghaner fått avslag som vunnit laga kraft och 36 000 väntade på att få sitt asylärende prövat.

– Det innebär att takten i återvändandet kommer att öka, sade Morgan Johansson när avtalet hade skrivits under.

Men efter parlamentets nej verkar det lite mer oklart. Enligt justitiedepartementet var innebörden av avtalet att det började gälla så snart bläcket hade torkat. Ingen väntade sig heller att det skulle dras inför parlamentet för godkännande.

Komma undan

– Det kan bli en skillnad om man från den afghanska sidan använder det här för att försvåra återvändande, men det är precis det jag vill ha svar på när vi träffas, att det inte innebär att man de försöker komma undan sina åtaganden, säger Johansson.

På frågan om avtalet är kopplat, eller villkorat, från svensk sida, svarar han nej.

– Men med tanke på att Sverige är en av de viktigaste partners som Afghanistan har så borde det vara ett starkt intresse att hålla goda relationer med oss.

TT