Cancermedicin effektiv i tester

INRIKES

Medicin. En experimentell behandlingsmetod mot blodcancer har visat sig effektiv i försök, uppger företaget Novartis.

Medicinen slog ut en aggressiv form av blodcancer hos 82 procent av 50 barn och unga som testade den.

Behandlingen går ut på att man genmodifierar en viss form av vita blodkroppar, så kallade T-celler, i laboratorium, för att hjälpa dem att hitta och döda cancerceller. De modifierade blodkropparna förs sedan in i patienten.

Hälften av patienterna drabbades av en allvarlig biverkning som kallas CRS, där kroppen får svårt att ta hand om giftigt avfall i kroppen, ett tillstånd som kan vara livshotande. Men alla som drabbades av bieffekter behandlades och klarade sig, enligt forskarna.

TT-Reuters