Mer EU-pengar till klimat och småföretag

INRIKES

Ekonomi. Ökat fokus på mindre företag och klimat gäller för en förlängning av EU:s fond för strategiska investeringar, som EU:s finansministrar har enats om.

Pengarna ska användas till mer riskfyllda projekt, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

Två års förlängd livslängd för fonden och ett höjt investeringsmål från 300 miljarder till 500 miljarder euro, har Magdalena Andersson och hennes EU-kollegor gjort upp om.

– Det man försöker göra med den här fonden är att stötta lite mer riskfyllda investeringar, där det är svårt att få annan form av finansiering, säger hon om satsningen.

Via EIB

Det innebär inte att pengar slösas på icke-affärsmässiga projekt, enligt finansministern.

– Det går via Europeiska investeringsbanken (EIB), som ju jobbar just med sådana riskanalyser, säger Andersson.

Andersson tillägger att det finns en förtydligad klimatprofil över den förlängda delen av programmet då ett krav på att 40 procent av det som inte går till små- och medelstora företag ska gå till miljö- och klimatinvesteringar har införts.

Enligt finansministern är det underliggande motivet för programmet den låga investeringsnivån i Europa.

– Penningpolitiken är ju i det närmaste uttömd genom d att ränteläget är så lågt. Och finanspolitiken är i stora delar av Europa också väldigt begränsad, i och med att man har hög statsskuld och att flera länder redan dras med underskott, säger hon.

– När finans- och penningpolitik har svårt att driva på är det här ett sätt att kunna använda gemensamma pengar för att attrahera mer privat kapital att investeras i Europa, tillägger hon.

Flera utvärderingar

Några tydligt mätbara effekter av fondens aktiviteter hittills finns inte.

– Men min bedömning är att fonden i sig har fungerat väl, att man har ordning och reda och har investerat i förnuftiga saker.

TT