Pendlare: ID-kontrollen kränker

Flyktingkrisen. ID-kontrollerna på Kastrup innebär en kränkning, hävdar 565 Öresundspendlare.

Nu kräver de ersättning i en gemensam ansökan till justitiekanslern (JK).

Det är rätten till fri rörlighet och rätten att bli insläppt i sitt eget land som kränks, argumenterar pendlarnas juridiska ombud Finn Madsen. Han påminner om att lagändringen som föregick ID-kontrollerna gjordes i all hast:

– Det var en väldigt konstig lagstiftning som kom till på bara några dagar, utan ett vanligt remissförfarande.

Kravet är 30 000 kronor var i kränkningsersättning. En tredjedel av pendlarna kräver också skadestånd för att de tvingats flytta till Danmark, tvingats köpa bil eller tvingats säga upp sig från jobb i Danmark.

Varnande JK-finger

Finn Madsen, anser att de har mycket på fötterna:

– Ja, det tycker jag. Jag vill erinra om att JK själv höjde ett varnande finger när man antog den här lagen, säger han till TT.

Den fria rörligheten är en grundpelare i EU och om man återinför en inre gränskontroll så måste detta göras i enlighet med Schengenregelverket, argumenterar han. Gränskontroll på svensk mark är förenligt med dessa regler, anser han, men inte det transportörsansvar som riksdagen röstade igenom, som innebär att trafikbolagen åläggs att hindra dem som saknar ID att resa till Sverige.

Medborgare avvisas

Finn Madsen hänvisar också till den svenska regeringsformen, som säger att man inte får hindra en svensk medborgare att resa in i sitt land.

– Det är det man gör dagligen genom att tvinga transportörerna att avvisa svenska medborgare om de saknar id-handlingar.

Initiativet till den ansökan som under torsdagen lämnas in till JK har tagits av Sydsvenska Handelskammaren, som hoppas att JK-granskningen ska leda till en bättre lösning och vardag för pendlarna. Det som står på spel är en fungerande arbetsmarknad i Öresundsregionen, anser handelskammaren.

TT

Publisert: