Glesare besiktning väcker debatt

Trafik. Förslaget om glesare besiktning av personbilar har väckt debatt och olika reaktioner. Varken intresseorganisationer eller myndigheter är överens, medan regeringen funderar på frågan.

Transportstyrelsen, som har ansvar för regelverk och bestämmelser, lade förra hösten fram ett förslag om att personbilar ska besiktas första gången efter fyra år, och därefter bara vartannat år. I dag görs den första besiktningen under fordonets tredje år, den andra två år senare och sedan blir det varje år.

Förslaget hänvisar bland annat till att dagens bilar har färre tekniska fel, till bilägarens eget ansvar och till EU-anpassning. Både Danmark och Norge har längre mellan besiktningarna än Sverige.

Miljöskäl lyfts fram

Berörda myndigheter och organisationer har fått säga sitt, och regeringen förbereder nu ett slutligt förslag som läggs fram i början av 2017. I väntan på det pågår en livlig debatt, bland annat på trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand.

Nybilhandelns organisation, Bil Sweden, stöder förslaget och lutar sig mot den analys Transportstyrelsen gjort.

– Allvarliga trafikolyckor beror inte på att bilar har tekniska brister, säger Anders Norén på Bil Sweden.

Bilisterna i Motormännen vill dock behålla den årliga besiktningen efter de första åren, i första hand med tanke på trafiksäkerheten.

– Men miljöaspekten är också viktig. Vi vet att det årligen är 140 000 bilar som underkänns vid avgaskontrollen, säger Fredrik Daveby på Motormännen.

Trafikverket tvivlar

Trafikverket, som har ett praktiskt ansvar för trafik och infrastruktur, vill varken säga ja eller nej - men ser nackdelar.

– Bilar som testas i dag har en ganska hög grad av underkännande, trots att folk vet att bilen ska besiktas, säger Anders Lie, säkerhetsspecialist på Trafikverket

– Moderna bilar rymmer också mer teknik, som är svår för bilägaren att övervaka och förstå. Kanske främst miljösystemen, resonerar Lie.

Infrastrukturminister Anna Johansson framhåller att både trafiksäkerhet och miljöskäl kommer att väga tungt i regeringens bedömning.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Trafik