Många poliser vill sluta

INRIKES

Polisen. Nästan var fjärde polis, 23 procent, uppger i en Novus-undersökning att de aktivt letar jobb för att komma ifrån polisyrket. I undersökningen, som är gjord på uppdrag av Polisförbundet, har ytterligare 50 procent svarat att de under det senaste halvåret funderat på att lämna polisyrket men att de inte aktivt söker andra jobb.

Den vanligaste angivna orsaken till funderingar på att byta jobb är missnöje med lönen (82 procent), följt av otydligt ledarskap (57 procent) och otydliga beslutsvägar (47 procent). Bland dem som funderat på att sluta finns också ett stort missnöje med bland annat hög arbetsbelastning och dåliga möjligheter till karriärutveckling. Bara sju procent har angett hot och våld som skäl.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger i en kommentar att hon ser en risk för att ingen kommer att vilja bli polis i framtiden om man inte kommer tillrätta med problemen.

TT