Fortsatt informationsslarv på FK

Publicerad:

Försäkringskassan. Försäkringskassan brottas fortfarande med problem kring sin informationssäkerhet, konstaterar myndigheten i årsredovisningen för 2016. Betydande brister påpekades redan året dessförinnan.

Under 2016 har såväl internrevisionen som Riksrevisionen lämnat granskningsrapporter med allvarliga iakttagelser.

"Antalet incidenter inom området är fortsatt högt. De allvarligaste incidenterna innebär att Försäkringskassan exponerar information om kunder med skyddade personuppgifter eller exponerar känsliga personuppgifter som avser ett stort antal kunder", skriver FK som har initierat en säkerhetsskyddsplan.

Av årsredovisningen framgår också att produktiviteten har försämrats sedan 2015, bland annat inom handläggningen av sjukpenning.

Däremot ökade tillgängligheten i fjol. De genomsnittliga väntetiderna minskade från 25 till 13 minuter.

TT

Publicerad: