MP-ledamöter kompisar med partiet

INRIKES

Politik. Konflikten inom Miljöpartiet är över.

De fyra miljöpartiska riksdagsledamöterna som har varit kritiska mot partiledningen - och under en tid inte deltagit i riksdagsgruppens arbete - har kommit överens med partiet.

Riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP) bekräftar för TT att han och de andra tre miljöpartisterna - Jabar Amin, Valter Mutt och Annika Lillemets - nu deltar i MP:s riksdagsgrupps arbete igen.

– Vi har hittat metoder för att göra vår arbetsmiljö bättre och vårt sätt att arbeta på effektivare, och då känner vi att nu kan vi alla jobba för samma mål på ett bättre sätt. Och finns det konflikter så har vi hittat metoder för att hantera dem på ett bra sätt, säger Carl Schlyter.

Han vill inte gå in konkret på vad som gjorde att man kunde lösa konflikten.

– Vi har kommit överens om att arbetsordningen är ett internt dokument så det är svårt att bli konkret. Då missbrukar jag det förtroende vi har haft i gruppen att hitta en lösning.

Maria Ferm, en av MP:s gruppledare i riksdagen, berättar för TT att gruppledarna under en ganska lång tid har haft en dialog med de fyra ledamöterna.

– För oss har det varit väldigt viktigt att de kan delta fullt ut i gruppens arbete och hjälpa till, säger Maria Ferm.

Den dialogen har alltså burit frukt.

– Det har resulterat i att vi nu har en samsyn och kan arbeta på ett bra sätt framöver.

TT: Finns det risk för konflikter igen, längre fram?

– Jag ser positivt på hur vi kommer att arbeta framöver. Vi har haft samtal och har funderat fram och tillbaka på hur vi ska arbeta, och det har varit väldigt viktigt att visa hänsyn mot varandra, respekt för varandra och omtanke om varandra.

TT