Säsongsinfluensan dödligare än väntad

INRIKES

Hälsa. Nu har årets influensasäsong tagit fart på allvar. Om du tillhör en riskgrupp är det hög tid att du vaccinerar dig nu. Samtidigt kommer en rapport som visar att influensan skördar fler offer än vad man hittills trott.

Det konstaterar Folkhälsomyndigheten antalet laboratorieverifierade influensafall under vecka 49 passerade gränsvärdet för epidemistart, vilket är ett tecken på att sjukdomen börjat sprida sig i befolkningen.

Influensaaktiviteten är dock fortfarande relativt låg, men den ökar samtidigt som fall rapporteras nästan från hela landet. Normalt brukar smittspridningen bromsa in något under jul- och nyårshelgerna för att sedan ta fart igen när många kommer tillbaka från sina ledigheter. Toppen väntas först i februari.

– Därför finns det fortfarande tid att vaccinera sig. Just nu är aktiviteten ganska låg. Så om man vaccinerar sig nu får man ett skydd när det sätter fart igen efter helgerna, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Hoppas på mild

Huruvida säsongen blir svår eller mild står dock fortfarande skrivet i stjärnorna, men AnnaSara Carnahan både hoppas och tror på det senare.

– Hittills har en större andel av fallen varit influensa B och vid den typen brukar säsongen överlag vara något mindre intensiv. Man kan fortfarande bli svårt sjuk, men antalet allvarliga fall brukar vara något färre, säger hon.

Förra året, däremot, var det mer influensa A av typen H3N2, något som drabbade många äldre.

– Eftersom den säsongen var så intensiv borde det finnas ett visst skydd mot den influensan i befolkningen, vilket antagligen också är anledningen till att vi ser mer B den här säsongen, eftersom vi inte har haft så mycket av den, säger AnnaSara Carnahan.

Fler döda

Samtidigt kommer uppgifter om att influensan globalt sett antagligen skördar fler offer än vad man hittills trott. Enligt en ny beräkning, utförd av den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC och som presenteras i tidskriften The Lancet, dör mellan 291 000 och 646 000 människor varje år till följd av den vanliga säsongsinfluensan.

I Sverige räknar myndigheterna med att den så kallade överdödligheten till följd av influensa kan variera kraftigt från en säsong till en annan, från några tiotal personer en säsong till mellan 3 000 och 4 000 en annan.

– Förra året var en sådan svår säsong visar våra modeller, säger AnnaSara Carnahan.

TT