Inrikes

Fler elever gymnasiebehöriga

INRIKES

Stockholm. Andelen elever som gick ut grundskolan med gymnasiebehörighet ökade i fjol med 0,1 procentenheter, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Även det genomsnittliga meritvärdet steg med knappt två poäng, ökningen gällde särskilt för pojkar. Samtidigt påpekas det att detta går emot Sveriges allt sämre resultat i kunskapsmätning Pisa, och i rapporten beskrivs diskrepansen som svår att förklara.

Enligt en elevundersökning som ingår i rapporten uppger nio av tio elever att de är trygga i skolan. Att motivera elever är en större utmaning - endast 46 procent av eleverna i årskurs åtta tycker att skolarbetet väcker en lust att lära sig mer jämfört med 74 procent i årskurs fem.

Mötet mellan elever och lärare är avgörande för skolornas kvalitet, anser SKL:s vd Håkan Sörman.

– Mycket handlar egentligen om ledarskap - ledarskap i lärarrollen och ledarskapet i rektorsrollen, säger han till TT.

Sörman välkomnar att den negativa trenden med en minskande andel gymnasiebehöriga elever brutits, men tillägger att ett år är för kort tid för att dra långtgående slutsatser. Även de förbättrade meritvärdena är en positiv utveckling, säger han, särskilt för pojkar som annars tenderar att ligga efter i betygssnittet.

Samtidigt är diskrepansen mellan stigande meritvärden och allt sämre svenska Pisa-resultat "onekligen märklig", säger Sörman. Han vill dock inte ge sig på en förklaring, utan hänvisar i det fallet till Skolverket.

– Jag tror att man ska ta Pisa på allvar men det är något konstigt här, säger han.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes