Inrikes

Skolkvalité viktig vid flytt

INRIKES

Stockholm. Kvalitén på skolan har stor betydelse när människor flyttar till en ny kommun, visar en undersökning som Lärarförbundet gjort tillsammans med Novus.

Sju av tio tillfrågade uppger att skolans kvalité har stor betydelse för kommunvalet. Allra störst vikt hade det för föräldrar med barn i årskurserna 1-5 (79 procent), och minst för dem med barn i gymnasieåldern (65 procent).

"Politikerna måste inse konkurrensfördelen med att erbjuda en bra skola. Så lockar man nya invånare men för att kunna locka de bästa lärarna måste man fokusera på höjd lön och minskad arbetsbelastning", säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis i en skriftlig kommentar till TT.

Undersökningen baseras på 1 072 slumpmässigt genomförda intervjuer, och svarsfrekvensen var 58 procent.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes