Krav på 30-gräns förbi skolbuss

Publicerad:
Uppdaterad:

Linköping. Årligen dödas 2-3 barn och runt 150 barn skadas i skolskjutsrelaterade olyckor, framför allt när de går från bussen.

Anna Anund, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), som deltar på Transportforum i Linköping, anser att skolbusslagarna är föråldrade.

Hon ser brister i ansvarsfrågan där många kommuner lägger stort ansvar på föräldrarna. Och hon vill att det blir lag på högst 30 kilometer i timmen när man passerar en skolbuss.

Trafikverket föreslog i fjol just en sådan lagändring där det blir 30-gräns förbi skolbussar på 70-sträckor och frågan ligger hos regeringen. Hållplatser på 90 och 110-vägar borde helt försvinna på sikt, anser Anna Anund. De allvarligaste olyckorna för barn som åker skolbuss sker i 90-miljö.

– Kolleger i Europa tror inte det är sant när jag säger att vi har barn som väntar på skolbussen vid 90-vägar, säger Anna Anund.

Om 30-regeln blir verklighet behöver också själva skolskjutsskylten, den gula fyrkanten med en flicka och en pojke som håller varandra i handen, förändras.

– Bilister visar alldeles för lite respekt för skylten. Den har sett ut så sedan 70-talet och behöver förnyas, säger Anna Anund.

VTI rekommenderar en ny skylt där barnen springer och skylten byter bild så att rörelsen får bilisterna att reagera mer. Siffran 30 ska också synas.

I en internationell jämförelse framstår svenska skolskjutsar som säkra med relativt låg dödsrisk. VTI deltar i ett europeiskt projekt som heter Safeway to school som går ut på att göra situationen för skolbussbarnen säkrare. Det handlar bland annat om tekniska hjälpmedel som att bussföraren via en skärm ser att alla har bälte på sig och att det blinkar vid hållplatserna när det står barn d

TT

Publicerad: