Inrikes

RÅ skärper krav på häktningstider

Av: 

TT-Aftonbladet

INRIKES

Brott. Riksåklagaren (RÅ) Anders Perklev vill korta häktningstider för brottsmisstänkta. Och genom riktlinjer som nu mejslas fram är RÅ:s ambition också att minska isoleringen, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

– Vi är medvetna om vilka påfrestningar det innebär att sitta häktad och då i synnerhet med restriktioner, säger Anders Perklev till TT.

Han menar att personerna som drabbas inte är dömda och att en häktning inte får vara ett straff i sig.

Riktlinjerna, som än så länge endast är ett utkast, kommer att vara en vägledning till landets åklagare och börjar gälla den första april.

Inga lättnader för minderåriga

Förra året häktades 9500 personer varav 126 av dem var under 18 år. Men i de nya riktlinjerna finns inget preciserat för speciella lättnader för minderåriga. En anledning är att de endast häktas för de allvarligaste brotten varför skälen för restriktioner ofta är starka.

– Redan i dag ställs mycket högre krav för att en person under 18 år ska frihetsberövas så utrymmet för förändring är inte så stort, säger Perklev.

Lagändring kan krävas

Samtidigt menar Perklev att en lagändring kan krävas för att få bukt med problemen. Ska man kunna minska på användandet av häktning och restriktioner samt komma åt de långa häktningstiderna i stora komplicerade mål måste bevis säkras på ett tidigare stadium än vad som sker i dag, säger han.

– Behovet av restriktioner under häktningstider är ju en följd av rättegångssystemet där domstolarna fäster stort avseende med vad som sägs under rättegången.

Förslag till förändringar har redan informellt förts fram till justitiedepartementet och skarpa förslag är på gång.

– Det finns ett intresse från regeringssidan att titta på de här frågorna men det är en lång process där synpunkter behöver inhämtas, säger han.

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes