Inrikes

Fortsatt utredning av AF

INRIKES

arbetsförmedling. Översynen av Arbetsförmedlingen bör fortsätta, anser en majoritet i arbetsmarknadsutskottet. Utredningen tillsattes förra året av Alliansregeringen men lades oavslutad ned av den nuvarande regeringen för snart en månad sedan. Enligt M, SD, C, FP och KD är den för viktig för det och deras representanter i utskottet vill att riksdagen gör ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att den bör återupptas senast den 15 april.

S, V och MP reserverade sig mot kravet och menar att ett "nödvändigt och kraftfullt förändringsarbete" redan har inletts mellan AF och regeringen.

.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes