Värmen försvann ner i havsdjupet

Stockholm. De senaste 15 åren har temperaturökningen på jorden avstannat vilket har förbryllat forskarna.

En ny studie ger en tänkbar förklaring: värmen har sjunkit ner i havsdjupet i Atlanten.

Enligt forskarna bakom studien, som publiceras i tidskriften Science, spelar den långsamma havsströmmen som rör sig mellan Arktis och Antarktis huvudrollen.

Den har av allt att döma förändrat rörelsemönster sedan 1999 vilket lett till att varmt ytvatten dragits ner ända till 1 500 meters djup.

Som ett resultat har den globala klimatuppvärmningen hejdats, trots att våra utsläpp av växthusgaser fortsatt att öka.

Tidigare, under de sista tre decennierna av 1900-talet, från 1970 fram till år 2000, stannade värmen i havets ytskikt. Resultatet blev stigande temperaturer på jorden. Detta var extra tydligt under perioden från 1980 till 1998.

De nya rönen, som tagits fram av forskare vid University of Washington i USA, är inte helt överraskande. Liknande resultat har erhållits av andra forskargrupper. Men att fenomenet har sina rötter i Atlanten, och inte Stilla havet, är en överraskning.

Resultatet bygger på de mätningar av djuphavstemperaturerna som gjorts i alla oceaner sedan 1970.

Enligt forskarna är det tydligt att djupvattnet i norra och södra Atlanten har lagrat mer energi än de övriga oceanerna tillsammans under de senaste 14 åren. Inget i studien talar för att särskilt mycket energi lagrats i Stilla havet.

Intressant nog verkar det dessutom som om havsströmmen i Atlanten förändrar sitt beteende i jämna cykler med cirka 30 års mellanrum.

Värmen stannade i ytvattnet från 1970 till 1999, men har sedan dess dragits ner i djupet. Detta lär fortsätta i ytterligare 15 år, för att sedan kastas om. När det sistnämnda händer, runt 2030, kan vi förvänta oss att temperaturerna på jorden skjuter i höjden igen.

TT

Publisert: