Miljonviten hotar kommun

INRIKES

Flyktingmottagning. Inspektionen för vård och omsorg kräver att Östra Göinge kommun betalar flera miljoner kronor i vite för dess vägran att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Nu kräver myndigheten Skånekommunen på ytterligare tre miljoner.

Några dagar före julhelgen lämnade inspektionen in en ansökan hos förvaltningsrätten i Stockholm om två nya vitesförelägganden på en respektive två miljoner kronor, rapporterar Kristianstadsbladet.

Inget talar för att domstolarna - inklusive kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen - den här gången skulle fatta något annat beslut, såvida inte kommunen ändrar sig eller finner nya starkare argument för sin sak.

Tvisten med Östra Göinge började redan tidigt 2014 då kommunen vägrade att ta emot tre ensamkommande flyktingbarn som anvisats av Malmö stad.

TT