Domar talar för vargjakt efter nyår

INRIKES

Natur. Även kammarrättens ja till licensjakt på varg kommer att överklagas. Men tidsaspekten talar ändå för att jakten blir av efter nyår.

Fortfarande spökar dock en kommande dom om förra årets jakt.

Den 2 januari kan licensjakt på totalt 24 vargar starta. Det är innebörden av tre domar från kammarrätten i Sundsvall, som avslår samtliga överklaganden av jakten.

En rättslig instans - Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) - återstår visserligen, men tiden börjar bli knapp, konstaterar Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska rovdjursföreningen.

– Vi kommer att överklaga, men det är väl inte troligt att vi hinner få något stopp på jakten, säger han till TT.

– Men vi vill ändå få Högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till argumenten.

"Chockerande" domar

Fyra länsstyrelser har tagit beslut om licensjakt från den 2 januari. Besluten överklagades av bland annat Naturskyddsföreningen i respektive län, men godkändes av förvaltningsrätten i Luleå. Nu går kammarrätten på samma linje.

"Vad klagandena anfört och åberopat föranleder inte kammarrätten till annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort", skriver rätten i tre likalydande domslut.

Beslutet förvånar Torbjörn Nilsson.

– Det är chockerande att de inte alls har analyserat argumenten som vi framfört. Det är oerhört märkligt, säger han.

Försiktigt positivt

Från Svenska jägarförbundets sida är reaktionen på de senaste domarna däremot försiktigt positiv. Förbundet anser dock fortfarande att antalet vargar som får skjutas borde vara fler.

– Antalet, 24, är alldeles för lågt i förhållande till målsättningen som riksdagen satt upp, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i förbundets rovdjursråd.

– Men rent rättsligt är det ett steg i rätt riktning.

Samtidigt saknas fortfarande sista den pusselbiten, en dom om förra årets jakt i Värmland. Jakten blev inte av men är fortfarande aktuell rent juridiskt i och med ett kommande beslut i just Högsta förvaltningsdomstolen.

HFD:s dom väntas innehålla viktiga principiella svar om licensjakten.

– Vi hoppas givetvis på ett klokt beslut. Vi behöver få i gång en normaliserad förvaltning av vargstammen, säger Torbjörn Lövbom.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit relativt långt med sin behandling av målet, men har ännu inte meddelat när domen kommer.

TT