IVO kritiserar livsfarlig inlåsning

INRIKES

Vård. Patienter låstes in när brandlarmet gick på den rättpsykiatriska regionkliniken i Växjö. Livsfarligt, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som konstaterar att inlåsningen var olaglig. Kliniken kritiseras också för rutinen att låsa in patienter i samband med överfallslarm, rapporterar lokala medier.

Vidare kritiserar IVO att en patient som var fastspänd i bälte lämnades ensam. Att patienten övervakades via filmkamera var inte tillräckligt, anser IVO.

En före detta chef har fått en varning och polisanmälts för beslutet att låsa in patienter i samband med brandlarm, har Smålandsposten rapporterat tidigare i veckan. Chefen har försvarat sig med att de patienter som låstes in befann sig i en annan avdelning än den där brandlarmet gick.

TT