Miljöpartiet tappar exponering i medierna

INRIKES

Politik. Miljöpartiet lever farligt. Inte bara riskerar man att åka ut ur riksdagen med nuvarande opinionssiffror. Partiet har också väldigt svårt att nå ut i medierna.

Det är det enda parti vars exponering i medierna under året minskat rejält jämfört med förra året. Värst är siffrorna för språkröret Gustav Fridolin

TT har låtit medieanalysföretaget Retriever mäta partiernas, partiledarnas/språkrörens och ministrarnas exponering i samtliga redaktionella medier, i print och på webb, under 2017. Det är en dyster läsning för miljöpartister.

Medan alla andra partiers närvaro i medierna ökade under året jämfört med 2016, minskade MP:s exponering med 19 procent. Ännu värre är siffran om man tittar på hur ofta partiledare och språkrör förekommer. Siffrorna gick upp under året för samtliga förutom för Gustav Fridolin, som backade med 30 procent. För det andra språkröret, vice statsminister och biståndsminister Isabella Lövin är tappet 14 procent.

KD upp

Det parti vars närvaro i medierna ökade mest är Kristdemokraterna, som ökade 35 procent. KD är dock fortfarande det parti som får minst exponering av samtliga partier. Mest fick Socialdemokraterna även i år med 145 131 noteringar, en ökning med 19 procent.

Den partiledare som förekommer oftast är statsminister Stefan Löfven (S), även om hans ökning är relativt blygsam med 7 procent. Att Centern gått fram starkt i opinionen återspeglas också i partiledaren Annie Lööfs exponering.

Lööf ökar mest

Hon ökade med 67 procent, mest av alla, och är efter Löfven och Anna Kinberg Batra (M) den partiledare som förekommit oftast i medierna. Den förra moderatledaren ökade också kraftigt med 49 procent, en ökning som sannolikt mest beror på hennes kris som partiledare.

Den partiledare som förekommer mest sällan i medierna är Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, även om hans siffror gick upp med 3 procent i år.

Mätningen av statsråden visar att socialminister Annika Strandhäll (S) ökade överlägset mest med 91 procent, följt av en försvarsminister Peter Hultqvist (S) som en stark tvåa med 76 procents ökning. Mest osynlig var energiminister Ibrahim Baylan (S) som tappade 50 procent i bevakning.

Mätningarna är rent kvantitativa och skiljer inte på positiva eller negativa sammanhang för partierna eller politikerna

TT