Inrikes

Nytt miljardpaket till bankerna

INRIKES

Stockholm. Staten tvingas lägga fram ännu ett krispaket för bankerna. Med 50 miljarder kronor ska staten kunna köpa in sig i bankerna för att underlätta utlåningen. Men oppositionen tycker att regeringen ställer för lindriga krav.

– Det handlar om många byggstenar för att hjälpa det finansiella systemet. Vi har förhindrat en finansiell härdsmälta, men det kommer att behövas ytterligare åtgärder, sade finansminister Anders Borg (M) i dag.

Både han och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) betonade att regeringen inte "ger bort" några pengar till bankerna.

– Det är marknadsmässiga villkor, där skattebetalarna också är säkrade att få del av den värdetillväxt som kan komma så småningom, sade Borg.

För att finansiera statens åtaganden inrättas en stabilitetsfond, som bankerna själva finansierar genom en obligatorisk avgift.

I stödpaketet ställer regeringen också krav på stopp under två år för löne- och arvodesökning, stopp för bonusar och begränsningar för avgångsvederlag för företagsledningen.

Regeringen tror inte att det kravet på bonusstopp och frysta löner avskräcker bankerna från att delta.

För de 50 miljarderna som regeringen säger sig vara beredda att skjuta till i nytt kapital, räcker pengarna exempelvis till att ta över både SEB och Swedbank.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros tycker att regeringen uppträder för mjukt gentemot bankerna.

– När det gäller kapitaltillskott så är det väldigt viktigt att man rätar på ryggen. Om skattebetalarna går in med kapital i en bank, då ska man också ha ägandet i den banken som är lika mycket som det kapital man stoppar in. Man ska inte använda sig av hybridkapital och andra lösningar där man inte får något inflytande, säger han.

Enligt Östros så har staten en urstark förhandlingsposition om en bank efterfrågar skattemedel. Det räcker inte, anser han, med att skattebetalarna försäkras del av utdelning och värdestegring när det går bra.

– Det man lärde sig av bankkrisen på 1990-talet var att staten måste vara väldigt tuff som förhandlare. Går man in med pengar i en bank, då ska man också gå in som delägare, säger Thomas Östros.

Än har ingen bank gått ut och sagt att man kommer att ansöka om pengar från det nya krispaketet.

– Vi håller med om att det fortfarande råder en onormal situation på finansmarknaderna, vi välkomnar alla åtgärder som kan vidtas för att normalisera och lösa situationen, säger Anna Sundblad, presschef på Swedbank, till TT.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes