Inrikes

Könsbestämning av foster begränsas?

INRIKES

Stockholm. Fallen med kvinnor som gör abort för att fostren inte har önskat kön upprör.

– Jag reagerar väldigt starkt, säger Göran Hägglund till TT.

Nu vill socialministern se om det går att begränsa möjligheten att i förväg få reda på fostrets kön.

Ett uppmärksammat fall var en kvinna i Eskilstuna som två gånger bad att få veta barnets kön och krävde abort bägge gångerna när det visade sig vara flickor.

Norska regeringens rådgivare i medicinetiska frågor, Bioteknologinämnden, varnar nu i Svenska Dagbladet för att ett antal norska kvinnor som fått sina foster könsbestämda åker till Sverige för abort. Även i Danmark har en liknande analys gjorts angående danska kvinnor.

Snävare lag i grannländer

I Sverige finns i dag möjligheten att könsbestämma barn från vecka elva och fri abort gäller till vecka 18. I de nordiska grannländerna är lagen snävare och tillåter föräldrarna att få reda på könet först vecka tolv, vilket sammanfaller med sista veckan för abort.

Professor Lars Hamberger vid Göteborgs universitet hävdar att abortresorna till Sverige är ett känt faktum.

– Ja, det har man känt till, säger han till SvD.

Hur vanligt det är med aborter av könsskäl är det emellertid ingen som vet. Enligt Lena Lennerhed, RFSU:s ordförande, är det troligtvis ytterst ovanligt.

Socialminister Göran Hägglund hoppas ändå att frågan kommer att leda till ett resonemang om vilka skäl som kan anses vara giltiga.

– Jag tror de allra flesta inte tycker att det är rimligt att ha aborter av könsskäl, säger han.

Vill diskutera frågan

– Men en lagstiftning som skulle innebära att man förbjuder aborter av könsskäl skulle bli verkningslös eftersom varje person som har dom skälen, skulle välja att uppge andra eller inget skäl alls.

Däremot finns det anledning, tycker han, att dryfta huruvida man genom fosterdiagnostik ska få reda på vilket kön fostret har.

– Det kunde vara ett sätt att komma åt de här aborterna som jag tycker inträffar av skäl som inte känns godtagbara.

TT: Du vill således begränsa möjligheten att få reda på fostrets kön?

– Ja, det är en fråga jag tycker vi måste diskutera.

Socialstyrelsen ser för närvarande över föreskrifterna i den lag som ger föräldrar rätt att veta könet på sitt barn. En ny skrivningen väntas i vår.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes