Porrteckningar i Högsta domstolen

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Kan teckningar jämställas med riktig barnporr? I dag tog Högsta domstolen (HD) upp det så kallade mangafallet.

En serievetare har både i tingsrätt och hovrätt fällts för de tecknade bilder han har haft i sin samling av japanska manga-serier. Flera av teckningarna har bedömts som barnpornografiska, men serievetaren hoppas nu bli friad i den högsta rättsinstansen.

Åhörarbänkarna i Högsta domstolen var fulla till sista plats när förhandlingarna inleddes nu på förmiddagen. Seriesamlaren, iklädd kostym och slips, var på plats tillsammans med sin advokat Leif Silbersky, som yrkade på att Högsta domstolen skulle befria klienten från åtalet i sin helhet.

Enligt riksåklagarens byråchef Hedvig Trost kan det i vissa fall vara svårt att dra en gräns mellan vad som är teckning och vad som är fotografi.

– Dessutom är förbudet till för att skydda barn i allmänhet, oavsett om det är riktiga barn som skildras, säger hon i rätten.

Bilderna som mannen har fällts för visas på stora skärmar i salen. De pastellfärgade teckningarna visar tydligt mer eller mindre nakna barn. Figurerna har ansikten med drag som är karakteristiska för manga-figurer, som stora ögon. De både poserar för betraktaren och deltar i olika sexuella aktiviteter.

– Bilderna visar barn som exponeras sexuellt vars könsdelar också exponeras sexuellt, säger Trost.

Johan Höjer, lärare i serie- och bildberättande på högskolan i Gävle, var första expertvittne i förhandlingarna. Han intygar att det inte är ovanligt att det kommer upp erotiska teckningar i allmänna sökningar efter mangabilder. Om de fällda teckningarna säger han:

– Jag menar att de här bilderna är att betrakta som en variant på anspelningspornografi. Tecknade figurer kan uppfattas som roller, förklarar Höjer.

Med anspelningspornografi menar Höjer material där vuxna klär ut sig till barn, till exempel en person som uppträder som elev i skoluniform i sexuellt syfte.

– Det här är inte levande människor. Åklagarsidan har en tendens att betrakta teckningarna som att det är ett maskerat fotografi, men det här är tecknade fantasier, säger han.

Fredrik Strömberg, ordförande i föreningen Seriefrämjandet och redaktör för serietidskriften Bild och Bubbla, är nästa vittne. Han har studerat manga i mer än tio år.

Strömberg vill ge rätten hjälp att tolka de 39 fällda teckningarna. Han beskriver i detalj en av bilderna, en figur med stort huvud och stora ögon.

– Kroppen ger med ett västerländskt öga intryck av att vara väldigt ung. Man får tänka på att i Japan är idealen annorlunda, kulturen annorlunda, säger han och nämner uttrycket "kawaii", som betyder söt eller gullig.

– I Japan är kawaii något som genomsyrar hela samhället. Det avspeglas i att många figurer i serier framstår som mindre och yngre, men det behöver inte alltid vara barn, säger han inför rätten.

Riksåklagarens byråchef tog i sin plädering bland annat upp att bilder kan användas för att förmå barn att medverka i sexuella sammanhang.

– Och även en teckning kan föreställa ett verkligt barn. Ett fotografi som föreställer ett verkligt barn kan tecknas av. Det är svårt utifrån en bild att veta om det finns en förlaga eller inte, säger Hedvig Trost.

Hon ifrågasätter motivet för innehavet, forskning, och betonar att serievetaren inte skulle arbeta med översättning med bilderna.

Förhandlingarna avslutades strax före klockan ett. Dom kommer "om några veckor", uppger rättens ordförande.

Inför förhandlingarna i Högsta domstolen uttryckte serievetaren förhoppningar om att frias.

– För mig personligen betyder det att jag kanske äntligen kan bli rentvådd. För mig som intelligent varelse är det högeligen jätteintressant att denna extremt barocka lag äntligen testas i högsta instans, sade serievetaren, som också är översättare, häromdagen.

Han dömdes i juni 2010 i Uppsala tingsrätt till dagsböter för ringa barnpornografibrott. I hans stora samling med manga bedömdes 51 teckningar som barnpornografiska.

Tingsrätten hänvisade i domen till förarbeten till lagen där det framgår att tecknade bilder ska omfattas av förbudet. Det finns inget krav på att en verklig person skildras eller att övergreppet skett på riktigt, skrev rätten.

Den 28 januari 2011 dömdes han även i Svea hovrätt, som slog fast att 39 av bilderna ska bedömas som barnpornografi.

En fällning i HD skulle innebära mer jobb för polisen - men med helt fel fokus, menar Björn Sellström, chef för Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp.

– Vi har redan i dag enorma mängder bilder att gå genom. Tecknade bilder är inte ovanliga och det skulle ta tid från arbetet med barn som verkligen far illa, säger han.

Juridikprofessorn Mårten Schultz anser att domstolarnas tidigare beslut legat i linje med vad lagstiftaren tänkt sig. HD behöver åsidosätta lagens motiv om de ska kunna fria översättaren, menar han.

– Lagstiftaren har varit tydlig så det är inget konstigt med domarna. Men jag hoppas att HD tolkar den svenska regleringen restriktivt med stöd av Europakonventionens skydd för information och yttrandefrihet, säger Schultz.

TT

Publicerad: