Karolinska fäller forskare för fusk

INRIKES

Macchiarini-affären. Karolinska institutet fäller Paolo Macchiarini och tre av hans medförfattare för forskningsfusk. De två forskare som fortfarande är aktiva vid institutet får en erinran, den mildaste formen av bestraffning.

Beslutet gäller en artikel som publicerades i Nature communications där skandalkirurgen Paolo Macchiarini och hans medarbetare tyckte sig se positiva effekter av konstgjorda matstrupar till möss. I själv verket fungerade matstruparna inte alls. Mössen tappade i vikt och for illa.

Tidigare i höstas konstaterade Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) att det handlade om forskningsfusk och enligt nämnden hade, förutom Macchiarini själv, även samtliga 23 medförfattare gjort sig skyldiga till forskningsfusk.

Individuellt ansvar

Men CEPN fattar inga beslut. Det gör lärosätet. Karolinska institutet delar bedömningen att artikeln var fusk, eller oredlighet i forskning som det heter.

– Det här är helt klart forskningsfusk, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor för Karolinska institutet, till TT.

Däremot anser inte institutet att samtliga medförfattare fuskat.

– Det är en knepig fråga och vi har bett Kungliga vetenskapsakademin om råd. Därför har vi i stället bedömt varje medförfattare individuellt eftersom deras bidrag och möjligheter till insyn sett olika ut, säger Henrik Grönberg.

Av samtliga medförfattarna, varav ett tiotal var aktiva vid Karolinska institutet, väljer institutet att fälla fyra för forskningsfusk. Två av dessa, Paolo Macchiarini och hans "högra hand", Philipp Jungebluth, har redan slutat. Utöver dessa får två andra forskare, var av en doktorand, en erinran, vilket är den mildaste disciplinära åtgärden vid konstaterat forskningsfusk.

Inte över

– De är juniora, men vi anser ändå att de varit väldigt aktiva och haft ansvar för större delar av forskningen. Även om du övningskör har du ansvar för att du inte kommer över på fel sida av vägen, säger Henrik Grönberg.

Fallet Macchiarini är dock långt ifrån över på grund av detta. Inom kort fattar Karolinska institutet beslut angående en annan artikel där CEPN redan konstaterat fusk. Och i vår väntas besked i Lancet-artikeln, det vill säga om även de kontroversiella luftstrupsoperationerna, vars resultat publicerades i tidskriften Lancet, var forskningsfusk eller inte.

TT