Placering hos släkt oftast bättre

INRIKES

Samhälle. Barn som placeras hos släktingar mår bättre än barn i vanliga familjehem utan släktband. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) efter en systematisk översikt.

Slutsatsen är att en placering hos släkt eller vänner i allmänhet är mer gynnsam när man ser till barnets beteendeutveckling, psykiska hälsa och välbefinnande. Placeringar i släktinghem avbryts inte heller lika ofta. Om barnet har särskilda behov är en släktingplacering dock inte alltid tillräcklig - då kan det behövas extra stöd.

Översikten har studerat barn som placerats på grund av övergrepp eller omsorgsbrist. Den baseras framför allt på forskning från USA, men de nordiska studier som finns skiljer sig inte från översiktens resultat, enligt SBU.

TT