Massprotester mot mindre assistans

INRIKES

Vård. Demonstrationer har hållits i dag runtom i Sverige mot nedskärningarna av personlig assistans.

– Det är kris i den här reformen, säger Maria Persdotter, ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).

På 25 platser, från Malmö i söder till Gällivare i norr, har RBU och tiotals andra organisationer protesterat mot nedskärningarna. Demonstrationerna sker på FN:s internationella funktionshinderdag.

– De bottnar i de förskräckliga historier som har varit under hösten, säger Maria Persdotter.

Hon medverkade på manifestationen i Stockholm som hon tyckte gick "jättebra". Under ungefär två timmar var det femton talare och levande musik.

"Rädda LSS"

– Vi har haft en fantastisk stämning och folk är otroligt peppade nu, efter den här dagen.

Hon uppskattar att ungefär 1 000 personer slöt upp.

– Budskapet är att rädda LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1994 ska "garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor". Målet är att den enskilde ska få leva som andra.

Vill bryta utveckling

Men kostnaderna har ökat, så regeringen gav i år direktiv till Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen.

– Reformen är nu så urholkad att det inte finns mycket kvar. Det här får inte fortsätta längre, anser Persdotter.

I år har försämringen varit drastisk, säger hon, och vänder sig mot att den utredning som nu ska se över LSS också innefattar besparingskrav.

Ansvaret för försämringen är regeringens, tycker Persdotter.

– Går saker överstyr i en myndighets hanterande har politikerna ett ansvar för att styra upp det.

Stor kostnadsökning

På tio år har den årliga kostnaden per person för personlig assistans ökat från drygt en miljon kronor till knappt två miljoner, enligt SVT. Maria Persdotter tror att det kan bero på att människors behov är mycket mer noggrant utredda nu än tidigare.

– Jag tror att det tidigare fanns ett underutnyttjande i assistansen och nu speglar det bättre folks behov.

TT