En tredjedel så många isbjörnar år 2050

INRIKES

Vetenskap. Isbjörnarna i Arktis kommer sannolikt att minska kraftigt i antal de närmaste decennierna, enligt en ny studie.

Orsaken är isavsmältningen i Arktis, som nu nått rekordnivåer. Nya data visar att havsisens utbredning i oktober-november i år var den minsta någonsin.

Utbredningen i november var 9,08 miljoner kvadratkilometer, vilket är 1,95 miljoner kvadratkilometer mindre än genomsnittet för månaden under perioden 1981-2010, enligt National Snow and Ice Data Center i USA.

I mitten av november minskade till och med havsisen under en kortare period, vilket är extremt ovanligt. Orsaken är ovanligt höga temperaturer i Arktis, som en följd av ihållande sydliga vindar över området.

Möjligen rör det sig om en tillfällig period med extremt mildväder. Men på sikt lär ändå havsisen i Arktis fortsätta att krympa. För isbjörnarna, som är beroende av isen när de jagar säl, kommer detta att innebära stora problem.

Dyster framtid

I dag finns det 26 000 isbjörnar i Arktis. Än så länge har stammen varit relativt stabil, bortsett från smärre minskningar i Hudson Bay i Kanada och Beauforthavet utanför Alaska. Men framtiden ser mörkare ut, enligt den nya studien.

Forskarna, som presenterar sina rön i Biology Letters, har granskat satellitdata över havsisen sedan 1980-talets början och jämfört dessa med trenderna hos alla kända isbjörnspopulationer.

Ingen har gjort en så omfattande analys tidigare - och resultatet är dystert. Forskarna konstaterar att antalet isbjörnar med 70 procents sannolikhet kommer att minska med en tredjedel de närmaste 35 åren.

Tusentals björnar försvinner

Det skulle i så fall innebära en förlust av drygt 8 000 isbjörnar fram till 2050.

En av forskarna, Øystein Wiig, professor vid universitetet i Oslo, säger i en intervju att havsisen i dag smälter en till två veckor tidigare om våren i delar av utbredningsområdet. Detta kan vara kritiskt eftersom isbjörnarna följer isranden och är beroende av att äta sig feta under våren.

Forskarna påpekar dock att det är högst osannolikt att isbjörnarna försvinner helt från Arktis. Risken för att stammen minskar med mer än 50 procent till 2050 är bara sju procent.

TT