Så ska resandet bli lättare

Stockholm. Önskelistorna har varit långa från alla delar av landet.

Nu pekar regeringen ut de drygt 150 transportprojekt staten ska satsa på fram till 2025.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) kallar regeringens nya nationella transportplan "historisk". Hon pekar på att anslagen ökat med 20 procent jämfört med tidigare plan. Men alla kommer ändå inte att bli glada, enligt henne.

– Vi lovar inte allt till alla, däremot kommer vi att lova det vi kan hålla, säger Elmsäter Svärd.

Redan 2012 beslutade riksdagen att budgetramen för 2014 till 2025 skulle vara 522 miljarder kronor. Om kommuner och landsting fått alla önskemål tillgodosedda hade det kostat 1 400 miljarder.

Hälften av de 522 miljarderna ska gå till att utveckla transportsystemet, medan andra halvan går till drift och underhåll av väg och järnväg, samt räntor och amorteringar.

När de drygt 150 projekten valts ut så har regeringen, enligt Elmsäter Svärd, fokuserat på det som leder till jobb och stärkt konkurrenskraft.

– Det innebär i klartext de stora stråken, de viktiga områdena för arbetspendling och de stora lederna genom och ut ur Sverige för näringslivets godstransporter, säger Elmsäter Svärd.

Inget av de projekt som Trafikverket föreslog förra året har plockats bort. Däremot har regeringen lagt till några satsningar genom att omfördela cirka tio miljarder kronor, till exempel en utbyggnad av Sälens flygplats. Mer pengar får också "Dödens väg", olycksdrabbade E20 genom Skaraborg, som ska bli mötesfri.

Mest pengar satsas på ett nytt dubbelspår på södra stambanan mellan Järna och Linköping. Det nya dubbelspåret är tänkt att minska restiden Stockholm-Linköping med 30 minuter.

En tredjedel av sträckan Göteborg-Borås ska också få ett nytt dubbelspår. De satsningarna, liksom de flesta andra, har redan aviserats.

Enligt Elmsäter Svärd ska de nya spåren på sikt ingå i en ny stambana från Stockholm via Jönköping, där den svänger av mot Malmö och mot Göteborg. Hur den fortsatta utbyggnaden ska se ut utreder Trafikverket.

Den rödgröna oppositionen är kritisk till regeringens prioriteringar och vill satsa mer på järnväg och kollektivtrafik, både för miljön och för att underlätta människors vardagsliv i storstadsområdena.

TT

Publisert: