Invandrare inte mer bidragsberoende

INRIKES

Stockholm. Det finns inget som tyder på att invandrare blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar. Det visar en studie gjord vid Örebro universitet där forskarna undersökt hur det gick för personer som kom till Sverige under 1990-talet.

"Trots att Sverige tog emot många immigranter under den här perioden, har vi inte funnit att de blivit mer beroende av socialbidrag än svenskfödda. Det finns skillnader under de tre första åren men inte från det fjärde", skriver Daniela Andrén, docent i nationalekonomi, i ett pressmeddelande.

Slutsatsen är att det är viktigt att politikerna utvecklar insatser för att snabbt få ut immigranter i arbetslivet.

Forskarna har också lyckats ta fram en ny statistisk modell som kan mäta faktorer som har betydelse för om man blir socialbidragsberoende eller inte.

TT