Hyresvärdar lagrade känslig info

INRIKES

Göteborg. I många år har Göteborgs alla kommunala bolag registrerat känsliga uppgifter om hyresgästerna, uppger SVT:s Västnytt. Etnicitet, sjukdomar, missbruk, "mytomani" eller "förvirring" är några exempel.

Totalt handlar det om 1 500 känsliga uppgifter, vilket en extern revisionsbyrå upptäckte.

– Vi ska följa personuppgiftslagen och det har vi uppenbarligen inte gjort till hundra procent, säger Anneli Snobl, vd för moderbolaget Framtiden AB, till Västnytt.

Nu ska allt ha tagits bort.

– Det är obegripligt att man vill ha den här typen av relationer med hyresgästerna. Det skapar bara obehag, ingen vinner på det här, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Hon säger sig i stället vara förvånad att bostadsbolag numera sysslar med det.

– Ja, vi hade ju för några år sedan något liknande i Malmö. Då tänkte man att det här får väl andra att dra öronen åt sig på andra håll. Men så enkelt verkar det inte fungera.

Datainspektionen (DI), som har tillsyn över hur personuppgiftslagen följs, kommer förmodligen inte att agera i Göteborgsfallet.

– Nej, det är inget för oss nu. Det finns inte så mycket att göra. Nu har de bett om ursäkt och har raderat allt, säger Hans Kärnlöf, jurist på DI, till TT.

Han fyller i:

– Men visst är det märkligt att det händer igen.

Han syftar på att Sydsvenskan 2005 avslöjade att personregistrering förekom i det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö. Bland noteringarna av känsliga personuppgifter och kriminalitet kunde det stå: "svart bryter på franska", "bosnisk" eller "snorvalp". Registrering och svartlistning av hyresgäster väckte stor uppmärksamhet och ledde till att Datainspektionen granskade misstänkt brott mot personuppgiftslagen och en förundersökning mot MKB startade. Den lades dock ned eftersom uppgifterna i de två pärmar som tidningen förfogade över var över två år gamla och därmed preskriberade.

Engman hänvisar till en branschöverenskommelse mellan Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen som kom efter Malmöskandalen och som enligt henne tycks ha styrt upp de värsta avarterna. Den bygger på att hyresvärd och hyresgäst är överens om vad som får registreras, inom lagens råmärken.

– Den har allt det som den här avslöjade registreringen inte tycks ha haft.

– Ett unikt fall, säger Sven von Randow, jurist på Sabo som är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i landet.

– Det är definitivt inte min uppfattning att våra medlemsföretag för den här typen av anteckningar i någon utsträckning. Det här fallet som nu presenterats, känns snarare unikt, säger von Randow till TT.

Han håller själv i utbildningar för medlemsföretag men säger att han inte stöter på medlemmar som säger att man har problem och skulle vilja registrera sina hyresgäster.

– Nej, det är inte min uppfattning att medlemmarna har den typen av frågeställningar. Ibland kan de komma i samband med avhysningar och då frågar man vilka anteckningar man får göra.

TT