Teori: Havsorganism först med sex

Publicerad:
Uppdaterad:

Vetenskap. När uppstod sex för första gången på jorden?

Kanske för drygt en halv miljard år sedan. Då levde en märklig varelse som kan ha varit den första flercelliga organismen att fortplanta sig sexuellt, enligt en ny studie.

Organismen, Fractofusus, var varken ett djur eller en växt.

Den tillhörde den så kallade ediacarafaunan, en säregen grupp av spöklika havslevande varelser som levde under den geologiska tidsperioden ediacara för 600-543 miljoner år sedan, det vill säga innan de moderna djuren och växterna sett dagens ljus.

De hade platta, nästan tvådimensionella kroppar och liknade inte något som finns på jorden idag. Men de kan alltså ha varit de först stora organismerna med sexuell förökning.

Fractofusus, som levde för 565 miljoner år sedan, var cirka 40 centimeter lång och hade en oval kropp bestående av en serie ormbunksliknande segment.

Klonade sig

Dess fossil har hittats i stora mängder i Newfoundland i Kanada och i den nya studien har de detaljgranskats för första gången.

Resultatet är anmärkningsvärt. Forskarna, som publicerar sina rön i Nature, är övertygade om att Fractofusus hade två sätt att reproducera sig på.

Varje individ hade förmågan att klona sig och skapa nya individer asexuellt på samma sätt som vissa växter gör idag, genom att producera sidoskott, stoloner.

Men de kunde också skicka ut små frön eller knoppar, propaguler, som av allt att döma flöt med strömmarna i vattnet.

Första sexualakten?

På så vis spred de sig till nya ställen på havsbottnen - vilket av allt att döma var omöjligt för de vuxna organismerna som verkar ha varit bundna till en och samma plats hela tiden.

Det intressanta är att de här små, millimeterstora, propagulerna, möjligen tillkom genom sexuell fortplantning.

Detta är inte säkert - även propagulerna kan ha tillkommit asexuellt men det troliga är att de var ett resultat av sex. I så fall kan Fractofusus ha varit den första flercelliga sexuella organismen på jorden.

Fast det betyder inte att den förde förmågan vidare till oss. Alla organismer tillhörande ediacarafaunan dog ut för 540 miljoner år sedan, utan att lämna några spår efter sig. Sex var troligen något som djur och växter upptäckte själva.

TT

Publicerad: