Fem miljoner till privat insamling

INRIKES

Flyktingkrisen. Flyktingkrisen väcker mångas vilja att hjälpa till - just nu forsar miljontals kronor in till en nystartad insamling.

Personerna bakom den får nu ta hjälp av finansiella rådgivare.

Gruppen, som är politiskt obunden, har som mål att samla in pengar och förnödenheter till flyktingar som finns i Grekland. Överföringar till Vi gör vad vi kan har främst gått via överföringsappen Swish.

– Vi tittade på andra lösningar som bank- och postgiro, men de tog för lång tid. Alla kan vara säkra på att inte en spänn kommer gå till oss privat, säger en annan initiativtagare, som heter Ulrika Schreil.

Gruppen har under dagen haft möten för att diskutera hur allt ska organiseras och hur förnödenheterna ska transporteras genom Europa.

Ville göra något

På frågan hur gruppen tänker redovisa hur pengarna används, svarar hon:

– Det är viktigt att vi är transparanta i alla led, och vi ser över hur vi ska vara det på bästa sätt.

Gruppen bildades av ett tiotal personer som såg bilder från flyktingkrisen vid Medelhavet och kände att de behövde agera.

– Ibland vid kristillfällen vill privatpersoner göra något och startar insamlingar på exempelvis Facebook. Det behöver inte vara oseriöst, säger Lena Hörnblad, kanslichef vid Svensk Insamlingskontroll.

Föreningen kontrollerar insamlingar som har plus- eller bankgironummer som börjar med siffran 90, så kallade 90-nummer.

– När man skänker till en 90-organisation vet man att organisationen står under granskning av oss. Vi tittar bland annat på årsredovisning och minst 75 procent av de insamlade pengarna måste gå till de ändamål som organisationen har, säger Lena Hörnblad.

Höga krav ställs

Hennes råd till personer som vill skänka till andra ideella organisationer är att vara uppmärksam och försöka kontrollera vilka personer som finns bakom insamlingen.

Inom Vi gör vad vi kan har 90-konton diskuterats.

– Vi har inget 90-konto än för vi hade inte räknat med den här anstormningen, säger Ulrika Schreil.

För att beviljas 90-konto ställs höga krav på insamlingen.

– Vi tittar bland annat på vilka som är i ledningen, att de har ordning och reda i sin ekonomi och att det finns en auktoriserad revisor, säger Lena Hörnblad.

Just nu har 428 insamlingsorganisationer beviljade 90-konton.

TT