Inrikes

Museer ger konstnärer dåligt betalt

INRIKES

Konst. Sex år efter att utställningsavtalet ingicks får en majoritet av landets konstnärer inte betalt för den tid de lägger ner i samband med en utställning. Det visar den årliga MU-barometern som KRO och KIF genomför.

MU-avtalet som ingicks 2009 för att garantera en rimlig ersättningsnivå till konstnärer i samband med utställningar. I avtalet ingår dels medverkanersättning, där arbetstid ingår, och dels en upphovsrättslig ersättning. Men fortfarande får bara ett fåtal konstnärer betalt enligt avtalet när de ställer ut på landets offentliga konstinstitutioner, visar undersökningen som Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare gjort. Många får ingenting betalt för den tid de lägger ner inför en utställning.

Bland de stora institutionerna sticker Moderna museet ut i årets genomgång - som en av de sämsta. Bara 0,6 procent av museets totala kostnader går till konstnärsersättningar, i snitt 20 066 kronor per konstnär.

I andra änden av skalan finns Bildmuseet i Umeå, som använder sig av MU-mallen. Där är ersättningssnittet 115 157 kronor för varje konstnär som ställer ut. En förklaring till den stora skillnaden, enligt KRO/KIF är att Bildmuseet under Kulturhuvudstadsåret fick högre anslag än annars.

Bland lokala konsthallar får Körsbärsträdgårdens konsthall på Gotland ses som ett föredöme, med en snittersättning på 55 000 kronor per konstnär.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes